Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Globe Theatre (London, 17th century)

Globe Theatre (London, 17th century)

One of the directors of the circular, open-air Renaissance theatre in London was William Shakespeare.

Lịch sử

Từ khoá

Globe, Shakespeare, rạp hát, Romeo và Juliet, Phục hưng, Cầu Luân Đôn, kịch, sân khấu, nhà viết kịch, Luân Đôn, Đế quốc Anh, nước Anh, thế kỷ thứ 17, diễn viên, hiệu suất, bi kịch, tòa nhà, phim hài, Thames, khán phòng, Vương Quốc Anh, lịch sử văn hóa, lịch sử hiện đại, Tuổi trung niên, lịch sử, cấu trúc bằng gỗ

Các mục liên quan

Opera House (Sydney, 1973)

Due to its design and location, the Opera House of the Australian city is one of the most extraordinary opera houses in the world.

Teatro Olimpico (Vicenza, 16th century)

The first indoor theatre in modern history to be constructed according to the theatre-building codes of Antiquity was inaugurated in 1585.

Theatre of Dionysus (Athens, 4th century BC)

The theatre that has a distinctive shape and excellent acoustics was situated at the side of the Acropolis in Athens.

Cromwell´s Ironsides (17th century)

The Ironsides were members of the Parliamentarian cavalry formed by Oliver Cromwell during the English Civil War.

Added to your cart.