Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Glaciation

Glaciation

The last Ice Age ended about 13 thousand years ago.

Địa lý

Từ khoá

băng hà, kỷ băng hà, liên kết, sự nóng lên, hạ nhiệt, khí hậu, dải băng, sông băng, Nước đá, Thiên nhiên, lịch sử của Trái đất, môn địa lý

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Fjord

A fjord is a long, narrow inlet with steep sides, created in a valley carved by glacial activity.

Glacier (basic)

A glacier is a large body of ice that forms from snow, and is in constant, slow motion.

Glacier (intermediate)

A glacier is a large body of ice that forms from snow, and is in constant, slow motion.

Các vùng khí hậu

Trái đất được chia thành các khu vực địa lý và vùng khí hậu và điều này dẫn đến sự phân đới thực vật.

Continental drift on a geological timescale

The Earth's continents have been in constant motion during the history of the planet.

Icebergs

Icebergs are blocks of frozen freshwater floating in the sea.

Các mảng kiến tạo

Các mảng kiến tạo có thể di chuyển và tương tác lẫn nhau.

Hải lưu

Băng chuyền đại dương là hệ thống hải lưu trên toàn cầu có ảnh hưởng lớn tới khí hậu của Trái Đất.

Hang động Thời kỳ đồ đá cũ

Những nơi ở đầu tiên trong lịch sử loài người cung cấp rất nhiều thông tin về lối sống của tổ tiên chúng ta.

Megalithic cultures in Europe

Structures consisting of enormous stone blocks, dating back thousands of years, are monuments of megalithic cultures.

Nóng chảy và đóng băng

Trong quá trình đóng băng, liên kết hydro được hình thành giữa các phân tử nước tạo thành cấu trúc tinh thể.

Sự đổi mùa (trung cấp)

Do trục nghiêng của Trái đất, góc chiếu của các tia sáng của Mặt trời ở các vĩ độ thay đổi liên tục trong năm.

Sự phát triển của hồ

Những vùng nước cố định có thể được hình thành ở những điểm lõm trên bề mặt Trái Đất nhờ các lực nội sinh và lực ngoại sinh, cũng như nhờ hoạt động của con...

Sabre-toothed cat

Large, extinct species of cats named after the shape of their large canine teeth.

The spread of Homo sapiens on Earth

The 'wise man' originated in Africa and dispersed throughout most of the continents.

Trilobites

The ancestors of Arachnida and Crustacea belonged to the class Trilobita.

Woolly mammoth

Extinct proboscidea closely related to today's elephants, often hunted by prehistoric man.

Ốc anh vũ

Là nhóm đã tuyệt chủng thuộc lớp Cephalopoda với bộ xương ngoài rắn chắc. Chúng là những hóa thạch cung cấp nhiều thông tin tuyệt vời.

"Khủng long bạo chúa" T–Rex

Là loài ăn thịt cỡ lớn có lẽ được biết đến nhiều nhất trong các loại khủng long.

Carboniferous flora and fauna

This animation presents some animals and plants that lived between the Devonian and Permian periods (358-299 million years ago).

Chim cổ Archaeopteryx

Chim cổ cho thấy những đặc điểm của cả chim và bò sát. Chúng có khả năng là tổ tiên của các loài chim.

Deinonychus

Deinonychus antirrhopus, the 'terrible claw', was a carnivorous dromaeosaurid dinosaur.

Folding (intermediate)

Lateral compressive forces cause rocks to form folds. This is how fold mountains are formed.

Homo erectus (người đứng thẳng)

"Người đứng thẳng" sử dụng các công cụ và có thể nhóm lửa.

Hunebeds

These special dolmens located in present-day Netherlands were built about 5,000 years ago.

Ichthyostega

A prehistoric amphibian and an early representative of the Tetrapods, which became extinct 360 million years ago.

Khủng long Apatosaurus

Loài khủng long ăn cỏ, cổ dài với thân hình to lớn.

Pteranodon longiceps

A prehistoric flying reptile, similar to birds. However, there is no direct evolutionary link between the two.

Stegosaurus

A type of prehistoric reptile having bony plates on its back, which aided thermoregulation.

Tiktaalik

A transitional form between fish and tetrapods, or four-limbed vertebrates.

Triceratops

A type of herbivorous dinosaur easily recognisable by its large frill and three horns which lived in the Cretaceous period.

Change of seasons (basic)

Due to the Earth´s tilted axis, the angle of the Sun's rays at given latitudes is continuously changing during the year.

Geyser

A geyser is a spring characterised by intermittent discharge of water and steam.

Interesting geography facts – Social geography

This animation presents some interesting facts in social geography.

Added to your cart.