Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Giun đất phổ biến

Giun đất phổ biến

Giải phẫu học của ngành giun đốt được thể hiện thông qua ví dụ về loài giun đất phổ biến.

Sinh học

Từ khoá

giun đát, Giun đũa, phân khúc, Nhẫn, con sâu, lưỡng tính, yên xe, ống da, setae, đất ở, ăn mùn bã, đào tạo mùn, cái kén, vận động nhu động, động vật, sinh học

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Bướm trắng lớn

Bướm trắng lớn là một loài bướm phổ biến mà thông qua nó chúng ta mô tả được giải phẫu của loài bướm.

Chuột chũi Châu Âu

Chuột chũi là loài động vật có vú nhỏ sống dưới mặt đất có hai chân trước biến đổi có hình dạng giống cái thuổng.

European badger

The European badger is an omnivorous, nocturnal animal. Badger colonies live in large burrow systems, called setts.

European garden spider

This animation demonstrates the anatomy of spiders through the example of a common European species.

European honeybee

Honeybees produce a sweet and nutritious substance, honey.

Roman snail

A widespread snail species, also popular as food.

So sánh nấm ăn được và nấm độc

Một số loại nấm có độc và có thể dẫn đến tử vong cho con người khi ăn phải, trong khi những loại nấm khác có thể ăn được và được sử dụng rộng rãi trong nấu...

Southern wood ant

An ant colony consist of a queen, male ants and workers.

Trai nước ngọt

Một loài động vật thân mềm sống phổ biến ở các vùng nước ngọt.

Vi khuẩn (hình cầu, hình que, hình xoắn ốc)

Vi khuẩn có nhiều hình dạng khác nhau, như hình cầu, hình que và hình xoắn ốc.

Bọt biển

Là nhóm động vật cổ xưa nhất, bọt biển sống dưới nước, không có mô thực và không có cấu trúc cơ thể đối xứng.

Con sứa

Sứa là loài động vật biển sống trôi nổi thuộc ngành cổ xưa nhất của phân giới Eumetazoans là Ruột khoang.

Sán lông

Một trong những loại giun dẹp phổ biến nhất.

Tardigrade

Tardigrades can survive in extreme environments, they can even stay alive in outer space.

Added to your cart.