Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Geyser

A geyser is a spring characterised by intermittent discharge of water and steam.

Địa lý

Từ khoá

giếng phun, Nước nóng, phun trào, buồng magma, đẩy nước, mạch phun nước, ống, hoạt động núi lửa, núi lửa, hoạt động sau núi lửa, Thiên nhiên, môn địa lý

Các mục liên quan

Nhà máy điện địa nhiệt

Các trạm năng lượng địa nhiệt chuyển đổi năng lượng của nước nóng có áp suất cao đến từ các lớp sâu trong lòng Trái đất thành điện năng.

Động đất

Động đất là một trong những hiện tượng thiên nhiên gây tàn phá nhiều nhất.

Cối xay gió

Các cơ cấu chuyển đổi năng lượng gió thành dạng năng lượng hữu ích đã được sử dụng từ thời Trung Đại.

Folding (intermediate)

Lateral compressive forces cause rocks to form folds. This is how fold mountains are formed.

Glacier (intermediate)

A glacier is a large body of ice that forms from snow, and is in constant, slow motion.

Nhà máy điện sinh học

Khí sinh học có thể được sản xuất từ vật liệu hữu cơ (phân chuồng, chất thải thực vật, chất thải hữu cơ) bằng cách sử dụng vi khuẩn. Khí sinh học là hỗn hợp...

Nhà máy thuỷ điện (Đập Hoover, Hoa Kỳ)

Con đập khổng lồ được xây dựng trên sông Colorado ở Mỹ và được đặt theo tên của một cựu tổng thống Mỹ.

Trạm năng lượng mặt trời

Trạm năng lượng mặt trời chuyển đổi năng lượng mặt trời thành điện năng.

Vòng tuần hoàn nước (cơ bản)

Nước trên Trái Đất liên tục thay đổi trạng thái. Vòng tuần hoàn nước gồm các quá trình như bay hơi, mưa, tan và đóng băng.

Đồ thị p-V-T cho khí lý tưởng

Các định luật mô tả mối liên hệ giữa áp suất, thể tích và nhiệt độ của khí lý tưởng được mô tả bởi các định luật khí.

Các điểm nóng

Điểm nóng là khu vực thuộc lớp vỏ Trái Đất, nơi mắc ma thường dâng lên trên bề mặt và gây ra hoạt động núi lửa.

Added to your cart.