Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

German soldier (World War II)

German soldier (World War II)

Soldiers of the Wehrmacht in World War II were well-trained and well-equipped with modern weapons.

Lịch sử

Từ khoá

Lính Đức, Wehrmacht, lính, Đức quốc xã, chiến tranh thế giới, chiến đấu, vũ khí, trận chiến, quân đội, đồng phục, tiếng Đức, Nước Đức, lịch sử, kỷ nguyên đương đại

Các mục liên quan

Quân đội Liên Xô (Chiến tranh thế giới lần thứ Hai)

Nhờ quy mô vũ trang và kho đạn dược lớn mạnh, quân đội Liên Xô đã trở thành đầu mối môi giới vũ khí quyền lực sau Thế chiến thứ Hai.

Quân đội Nhật Bản (Chiến tranh Thế giới lần thứ Hai)

Những người lính trung thành của Nhật Bản đã chiến đấu chủ yếu tại mặt trận châu Á và Thái Bình Dương trong Thế chiến thứ Hai.

American Marine (beginning of the 21st century)

The US Marine Corps is an important branch of the US Armed Forces, with about 200 thousand, specially trained members.

Auschwitz I Labour camp

The concentration camp established on Polish territory was the administrative centre of a huge camp complex.

B-24 Liberator

The B-24 Liberator was an American heavy bomber aircraft, built in large numbers, that was used on every front during World War II.

Blitzkrieg strategy (1939–1940)

This effective strategy was based on the fast and synchronised attack of different branches of the army.

Trại tập trung Auschwitz-Birkenau

Trại tử thần của Đức quốc xã ở Ba Lan ngày nay là nơi hơn một triệu người đã nằm xuống trong Thế chiến thứ Hai.

Vũ khí (Chiến tranh thế giới thứ nhất)

Chiến tranh thế giới thứ nhất đã mang đến những thay đổi trọng đại trong công nghệ quân sự nhờ sự triển khai của các loại vũ khí mới.

V-1 flying bomb

The V-1 flying bomb was an early pulse-jet-powered cruise missile developed in Nazi Germany and deployed in WWII.

V-2 ballistic missile (1944)

The German liquid-propellant rocket, developed during WWII, was the first known man-made object to reach space.

Firearms

Competing with each other in the 19th and 20th centuries, the world´s most powerful nations made great efforts to develop effective firearms.

Added to your cart.