Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

German alphabet game

German alphabet game

Practise the German alphabet and form words from the letters.

Ngôn ngữ mẹ để- Lớp dưới

Từ khoá

bảng chữ cái, ABC, tiếng Đức, tìm chữ cái, câu đố chữ, chữ cái, học đọc, dạy viết, học ngôn ngữ, lá thư, Từ ngữ, ngoại ngữ, đọc hiểu, đọc và viết, thực hiện bài tập, tìm kiếm từ, đọc dữ liệu, viết, game, bài tập

Các mục liên quan

Children´s room

The animation helps to develop space perception.

English alphabet game

Practise the English alphabet, build words from letters.

Hungarian alphabet game

Practice the Hungarian alphabet and form words from the letters.

Những ngày đầu đến trường

Tìm hiểu khái niệm về màu sắc, con số, chữ cái và hình học qua các trò chơi

3D puzzle

This exciting and colourful game is designed to develop spatial perception. You can check your solutions using isometric views.

Colouring book

This creative animation contains several 3D objects for colouring.

Katie on the playground

A colourful and entertaining animation to practise orientation in space.

Russian alphabet game

Practise the Russian alphabet, build words from letters.

Optical illusion

The information gathered by the eye is misinterpreted by the brain.

Soma cube

Three-dimensional assembly puzzle with solutions.

Added to your cart.