Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Genome editing

Genome editing is a type of genetic engineering which results in changes in the genome of an organism. This animation presents one of the best-known genome editing protocols, the CRISPR/Cas9 system.

Sinh học

Từ khoá

, chỉnh sửa bộ gen, loại bỏ gen, gen gõ, CRISPR, cas9, nhiễm sắc thể, bộ gen, DNA, enzyme, RNA, vi khuẩn, virus, thể thực khuẩn, nhiễm trùng, komplex, di truyền, sinh học

Các mục liên quan

ARN

Một polynucleotid được cấu tạo từ axit phosphoric, ribose và nucleobase (cytosine, uracil, adenine và guanine).

Virus

Virus bao gồm protein và DNA hoặc RNA, chúng lập trình lại các tế bào bị nhiễm virus để tạo ra nhiều virus hơn.

Added to your cart.