Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Generating alternating current

Generating alternating current

Electric current can be generated by rotating an armature loop in a magnetic field.

Vật lý

Keywords

máy phát điện, cảm ứng, Dòng điện xoay chiều, cảm ứng điện từ, cảm ứng hiện tại, Luật của Lenz, khung dây dẫn, nam châm, quy tắc bàn tay phải, năng lượng, hiện hành, từ tính, từ trường, cây sào, mạng, vôn, điện lực, electro, electron, vật lý học

Bổ sung liên quan

Scenes

Bổ sung liên quan

Động cơ điện

Động cơ điện có mặt ở rất nhiều lĩnh vực trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Hãy cùng tìm hiểu về các loại động cơ điện khác nhau nhé.

Chuông điện

Một loại chuông cơ học hoạt động dựa trên nam châm điện.

DC motor

DC motors consist of a permanent magnet and a coil within the magnet, with electric current flowing in it.

Dynamo (intermediate)

A dynamo converts mechanical energy into direct current.

Transformer

A transformer is a device used for converting the voltage of electric current.

Đèn gia dụng

Hoạt họa này miêu tả đặc điểm của các loại đèn gia dụng, từ các bóng đèn truyền thống đến đèn LED.

Capacitors

Capacitors store electrical energy in the form of electric charge.

Generators and electric motors

While generators convert mechanical energy into electrical energy, electric motors convert electrical energy into mechanical energy.

How does it work? - Hair dryer

This animation demonstrates the structure and operation of hair dryers.

How does it work? - Loudspeaker

In loudspeakers sound waves are generated by electromagnetic induction.

How does it work? - Record player

This animation demonstrates the mechanism and operation of record players.

Maglev Trains

One of the most modern means of transport is the Maglev, capable of travelling at speeds of over 400 km/h.

Nikola Tesla's laboratory (Shoreham, USA)

This physicist-inventor and electrical engineer who mainly dealt with electrotechnics was undoubtedly one of the most brilliant figures of the second...

Physicists who changed the world

These great scientists had a tremendous impact on the advancement in physics.

Rimac Concept One

Rimac Automobili's first model is known as the world's fastest production electric vehicle.

Bóng đèn Edison

Nhà kỹ sư điện người Mỹ Edison đã phát minh ra bóng đèn sợi đốt vào năm 1879, và nó đã thay đổi cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Electric car

The Tesla Model S is one of the first commercially available electric cars.

Pin kiềm

Dòng điện trong pin kiềm được tạo ra từ các phản ứng điện hóa

Simple harmonic motion and uniform circular motion

Simple harmonic motion can be considered to be the one-dimensional projection of uniform circular motion.

Dynamo (basic)

A dynamo converts mechanical energy into direct current.

Lead-acid battery

Electrochemical processes in a lead-acid battery produce electric current.

Nuclear power plant

Nuclear power plants convert the energy released during nuclear fission into electric power.

Water turbine, generator

Water turbines convert the kinetic energy of water into electric current.

Wind power station

Wind power stations convert the kinetic energy of the wind into electricity.

Added to your cart.