Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Geisha

Geisha

A geisha is a traditional Japanese entertainer whose skills include performing classical music and dance.

Nghệ thuật tạo hình

Từ khoá

geisha, phòng trà, quán trà, kimono, maiko, okiya, tiếng Nhật, quạt, truyền thống, nghệ sĩ, nhảy, Âm nhạc, bài hát

Các mục liên quan

Samurai

Nhiệm vụ chính của những chiến binh Nhật Bản này là phục vụ các lãnh chúa phong kiến​, thậm chí còn phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Himeji Castle

Located close to Osaka, the Japanese castle is also called the White Heron because of its white exterior.

Tàu đệm từ

Một trong những phương tiện vận chuyển tân tiến nhất là tàu đệm từ, nó có thể đạt được vận tốc trên 400 km/h.

Torii (gateway) of the Itsukushima Shrine

The torii is a traditional Japanese gate built at the entrance of shrines.

Traditional Japanese house (Machiya)

The animation shows the traditional Japanese wooden townhouse, the machiya.

Clothing (Western Europe, 18th century)

Clothing reflects the lifestyle and culture of the region's inhabitants.

Clothing (Western Europe, 19th century)

Clothing reflects the lifestyle and culture of the region's inhabitants.

Maharaja của Ấn Độ cùng vợ ngài (thế kỷ 18)

Maharaja dùng để chỉ nhà cầm quyền theo Ấn Độ giáo cai trị những vùng lãnh thổ rộng lớn của Ấn Độ.

Guitar

The guitar is a plucked string instrument available in various shapes.

Added to your cart.