Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Four colour theorem

Four colour theorem

Colour a map with the fewest number of colours possible, so that no two adjacent regions have the same colour.

Toán học

Từ khoá

four colour theorem, Châu Âu, Bắc Mỹ, bản đồ, Quả địa cầu, Trái đất, kiến thức bản đồ, bản đồ trống, Toán học rời rạc, toán học

Các mục liên quan

Administrative divisions of Hungary

This animation presents the regions, counties and cities of Hungary.

Bài tập cân đĩa

Bài tập thử óc logic thú vị: bạn có nhiều quả cân nhìn như nhau, nhưng có một quả cân khác với những quả còn lại. Hãy tìm nó.

Non-orientable surfaces

The Möbius strip and the Klein bottle are special two-dimensional surfaces with only one side.

World religions today

The geographical distribution of major (world) religions has been influenced by historical events.

Các quốc gia trên thế giới

Tìm hiểu về vị trí địa lý, thủ đô và cờ của các quốc gia trên thế giới qua các bài tập với ba cấp độ khó.

Colouring book

This creative animation contains several 3D objects for colouring.

Surface area of spheres (demonstration)

The surface of a sphere consists of the set of points which are all at the same distance from a given point in space.

Tô màu khối lập phương

Tô màu các đỉnh, cạnh, và mặt của một khối lập phương theo yêu cầu của các bài tập.

Added to your cart.