Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Folding (intermediate)

Lateral compressive forces cause rocks to form folds. This is how fold mountains are formed.

Địa lý

Từ khoá

gấp, gập lại, đường dây đồng bộ, núi gấp, sự hình thành núi, nếp gấp dọc, nếp gấp ngược, nếp gấp, mảng kiến ​​tạo, lớp đá, lực nén, đá, núi, Thiên nhiên, môn địa lý

Các mục liên quan

Địa hình của Trái Đất

Video mô phỏng về những dãy núi, đồng bằng, con sông, hồ, và hoang mạt lớn nhất trên Trái Đất.

Động đất

Động đất là một trong những hiện tượng thiên nhiên gây tàn phá nhiều nhất.

Faulting (basic)

Vertical forces can break up layers of rock into fault blocks, which then move vertically along the fracture planes.

Faulting (intermediate)

Vertical forces can break up layers of rock into fault blocks, which then move vertically along the fracture planes.

Folding (advanced)

Lateral compressive forces cause rocks to form folds. This is how fold mountains are formed.

Folding (basic)

Lateral compressive forces cause rocks to form folds. This is how fold mountains are formed.

Geyser

A geyser is a spring characterised by intermittent discharge of water and steam.

Glacier (intermediate)

A glacier is a large body of ice that forms from snow, and is in constant, slow motion.

Added to your cart.