Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Fokker Dreidecker I (1917)

Fokker Dreidecker I (1917)

The German triplane was perhaps the best known plane in World War I.

Công nghệ

Từ khoá

Người gây giống, Fokker Dreidecker I, phi cơ, máy bay chiến đấu, máy bay, hàng không, Chiến tranh thế giới thứ nhất, Nam tước đỏ, cánh tam giác, buồng lái, khung máy bay, thân máy bay, vây, Công nghệ, lịch sử

Các mục liên quan

Tanks (World War I)

Tanks developed in the mid-1910s quickly became the most important weapons of land-based military operations.

Vũ khí (Chiến tranh thế giới thứ nhất)

Chiến tranh thế giới thứ nhất đã mang đến những thay đổi trọng đại trong công nghệ quân sự nhờ sự triển khai của các loại vũ khí mới.

Junkers G 24 floatplane

A floatplane (sometimes called hydroplane) is an aircraft capable of taking off not only dry land, but water too.

Otto Lilienthal’s glider

The German engineer Otto Lilienthal was the first person to make successful flights with a glider designed by himself.

Pháo đài bay B-17 (Mỹ, 1938)

'Pháo đài bay' được Boeing phát triển để phục vụ cho Lực lượng Không quân Hoa Kỳ.

Wright Flyer I (1903)

The Wright Flyer was the first successful powered, heavier-than-air aircraft, designed and built by the Wright brothers.

Added to your cart.