Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Fokker Dreidecker I (1917)

Fokker Dreidecker I (1917)

The German triplane was perhaps the best known plane in World War I.

Công nghệ

Từ khoá

Người gây giống, Fokker Dreidecker I, phi cơ, máy bay chiến đấu, máy bay, hàng không, Chiến tranh thế giới thứ nhất, Nam tước đỏ, cánh tam giác, buồng lái, khung máy bay, thân máy bay, vây, Công nghệ, lịch sử

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

German soldier (World War I)

German sordiers in the First World War were well trained and used modern weapons.

Tanks (World War I)

Tanks developed in the mid-1910s quickly became the most important weapons of land-based military operations.

Vũ khí (Chiến tranh thế giới thứ nhất)

Chiến tranh thế giới thứ nhất đã mang đến những thay đổi trọng đại trong công nghệ quân sự nhờ sự triển khai của các loại vũ khí mới.

Chengdu J-20 Mighty Dragon (China, 2017)

The Chengdu J-20, also known as Mighty Dragon, is a multiple function stealth fighter aircraft.

Junkers G 24 floatplane

A floatplane (sometimes called hydroplane) is an aircraft capable of taking off not only dry land, but water too.

Junkers JU-52 (1932)

The most popular European-made transport aircraft before World War II.

Mạng lưới hầm hào (Chiến tranh thế giới thứ nhất)

Chiến tranh tĩnh là một trong những đặc điểm của Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Messerschmitt Bf 109 G (Germany, 1941)

A legendary fighter plane used by the German air force in World War II.

Supermarine Spitfire (United Kingdom, 1938)

Spitfire was a legendary British single-seat military aircraft used in World War II.

The history of aviation

The animation offers a summary of the history of aviation from the Middle Ages.

British soldier (World War I)

During World War I, Britain was part of the military alliance called the ´Triple Entente´.

French soldier (World War I)

During World War I France was part of the military alliance called 'Triple Entente'.

Motorised aeroplane (János Adorján, 1910)

The construction of ´Libelle´ (Dragonfly) is one of the milestones of (Hungarian) aviation history.

Otto Lilienthal’s glider

The German engineer Otto Lilienthal was the first person to make successful flights with a glider designed by himself.

Pháo đài bay B-17 (Mỹ, 1938)

'Pháo đài bay' được Boeing phát triển để phục vụ cho Lực lượng Không quân Hoa Kỳ.

Wright Flyer I (1903)

The Wright Flyer was the first successful powered, heavier-than-air aircraft, designed and built by the Wright brothers.

Added to your cart.