Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Fjord

Fjord

A fjord is a long, narrow inlet with steep sides, created in a valley carved by glacial activity.

Địa lý

Từ khoá

vịnh nhỏ dài, vịnh, cửa biển, sông băng, thung lũng sông băng, kỷ băng hà, Pleistocene, Nước đá, cấu hình địa hình, moraine, thung lũng, biển, dãy núi, Thiên nhiên, địa mạo, môn địa lý

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Glaciation

The last Ice Age ended about 13 thousand years ago.

Glacier (basic)

A glacier is a large body of ice that forms from snow, and is in constant, slow motion.

Glacier (intermediate)

A glacier is a large body of ice that forms from snow, and is in constant, slow motion.

Woolly mammoth

Extinct proboscidea closely related to today's elephants, often hunted by prehistoric man.

Châu lục và đại dương

Các vùng đất khô ráo trên bề mặt Trái Đất được chia thành các châu lục được ngăn cách bởi các đại dương.

Continental drift on a geological timescale

The Earth's continents have been in constant motion during the history of the planet.

Icebergs

Icebergs are blocks of frozen freshwater floating in the sea.

Offshore natural gas extraction, Norway

The Troll A is an offshore natural gas platform, the largest offshore platform ever built: it rises about 170 metres above water level, weighs 656,000...

Waterfalls

Waterfalls form where a river flows over a steep precipice in its course.

Added to your cart.