Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Fire brigade

This animation demonstrates the construction of a fire engine.

Công nghệ

Từ khoá

máy bơm nước cứu hỏa, đội chữa cháy, lính cứu hỏa, tín hiệu âm thanh đặc biệt, tín hiệu ánh sáng, pháo bọt, vòi rồng, vòi, bồn nước, máy bơm nước, mặc nạ phòng độc, máy hô hấp, Công nghệ

Các mục liên quan

Ambulance car

This animation demonstrates the most important equipment of ambulance cars.

Junction

Entertaining and spectacular animation to practise orientation in space.

Added to your cart.