Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Fibroin

Fibroin

Fibroin is a fibrillar protein excreted by silkworms.

Hoá học

Từ khoá

fibroin, lụa, chất đạm, polypeptide, liên kết peptide, cấu trúc đại học, sợi, beta-sheet, độ bền kéo, trình tự amino acid, con tằm, hóa học, hóa sinh, sinh học

Các mục liên quan

Tơ nhện, mạng nhện

Mặc dù mật độ của tơ nhện thấp hơn sợi nylon, độ bền kéo của nó còn lớn hơn cả thép.

Amino axit

Amino axit là monome của protein.

Cấu trúc bậc hai của protein

Các chuỗi polipeptit bao gồm các axit amin và có thể xuất hiện ở dạng cấu trúc xoắn alpha hoặc cấu trúc gấp beta.

Cấu trúc của protein

Cấu trúc và sự sắp xếp của các chuỗi polypeptide ảnh hưởng đến cấu trúc không gian của protein.

Haemoglobin

Oxygen carrier protein in our red blood cells.

ADN

Phân tử mang thông tin di truyền trong tế bào.

Added to your cart.