Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Farming techniques

Farming techniques

Farming techniques evolved with the development of human civilisation in the Middle Ages and the Modern Age.

Lịch sử

Từ khoá

kỹ thuật canh tác, nông nghiệp, canh tác nương rẫy, canh tác hai cánh đồng, canh tác ba cánh đồng, cắt xoay, nhà máy sản xuất, Tuổi trung niên

Các mục liên quan

Abbey of Saint Gall (11th century)

The building complex was one of the most important Benedictine abbeys for centuries.

Các loại đất (phẫu diện đất)

Bài học này mô tả các loại đất khác nhau.

Clothing (Western Europe, 10-12th century)

Clothing reflects the lifestyle and culture of the region's inhabitants.

Clothing (Western Europe, 5-10th century)

Clothing reflects the lifestyle and culture of the region's inhabitants.

Life on the farm (Hungary)

Farming consists of special agricultural activities.

Location of origin of livestock and crops

Domesticated animals and crops originate from various parts of the world.

Market town (Kingdom of Hungary)

Market towns became the most common type of towns in the Kingdom of Hungary by the Late Middle Ages.

Rococo castle (Fertőd, Hungary)

The palace and park complex is Hungary´s grandest Rococo edifice, often called the ´Hungarian Versailles´.

Single street village with ’strip parcels’

Villages established in valleys usually consisted of houses built on long and narrow plots of land.

Villages

Villages were the first permanent human settlements

Farm (Hungary, 19th century)

Small farms usually located near the border of rural towns, inhabited by peasants.

Farmhouse in Central Europe (19th century)

Central European farmhouses in the 19th century had characteristic interior and exterior.

Medieval farmhouse

Farmhouses in the Middle Ages were simple, single-storey structures built from earth, mud and wood.

Nông nghiệp thời cổ đại ở Thung Lũng sông Nile

Ai Cập cổ đại được gọi là "món quà của sông Nile", vì con sông này có vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền văn minh Ai Cập.

Types of farms and villages

The structure and density of farms and villages depend on the geographical features of the region.

Vùng sản xuất rượu vang

Rượu vang của vùng Tokaj nổi tiếng khắp thế giới.

Machu Picchu (15th century)

The ancient Inca city, located in present-day Peru, is a World Heritage Site.

Những phát minh của người Lưỡng Hà (thiên niên kỷ thứ 3 trước Công Nguyên)

Những công cụ đơn giản nhưng mang tính cách mạng này vẫn được sử dụng ngày nay.

Added to your cart.