Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Fallingwater (Mill Run, USA, 1939)

Fallingwater (Mill Run, USA, 1939)

Frank Lloyd Wright's well-known work is a masterpiece of modern organic architecture.

Nghệ thuật tạo hình

Từ khoá

Nước rơi, Frank Lloyd Wright, kiến trúc hữu cơ, kiến trúc hiện đại, Nhà cuối tuần, Gấu Chạy, Edgar J. Kaufmann, thế kỷ thứ 20, USA, építészettörténet, thế giới tự nhiên, lịch sử nghệ thuật, thác nước, sân thượng, hòa hợp, bê tông cốt thép, kiến trúc, suối, đá, rừng, nghệ thuật, hiện đại

Các mục liên quan

Construction of a panel building

Buildings constructed of prefabricated concrete blocks were widespread in the former Socialist countries.

Modern office building

Saving energy and protecting the environment are important factors in the design of modern office buildings.

Opera House (Sydney, 1973)

Due to its design and location, the Opera House of the Australian city is one of the most extraordinary opera houses in the world.

Passive house

In a passive house a comfortable inner temperature can be ensured without the use of traditional heating and cooling systems.

Tall buildings

Tall buildings are mementoes of human history and technological development.

Waterfalls

Waterfalls form where a river flows over a steep precipice in its course.

Added to your cart.