Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Evaporation and boiling

What happens in a liquid during evaporation and boiling? What does its boiling point depend on?

Bổ sung liên quan

Tế bào Daniell

Chúng ta có thể tạo ra điện với sự trợ giúp của cầu muối và bằng cách nhúng điện cực kẽm vào...

Phản ứng thu nhiệt

Barium hydroxide phản ứng với ammonium nitrate trong khi hấp thụ nhiệt từ môi trường xung quanh.

Độ nhớt của chất lỏng (quan sát)

Bạn đã bao giờ nghĩ tại sao mật ong chảy chậm như vậy so với nước chưa?

Uốn một làn nước

Một hiện tượng đáng ngạc nhiên xảy ra khi chúng ta cầm một cây thước điện tĩnh gần nước chảy từ vòi.

Sức căng bề mặt của chất lỏng 2

Trong video này, chúng tôi đang thử nghiệm với màu thực phẩm.

Sức căng bề mặt của chất lỏng 2 (quan sát)

Trong video này, chúng tôi đang thử nghiệm với màu thực phẩm.

Sức căng bề mặt của chất lỏng (quan sát)

Chúng tôi quan sát xem một lưỡi dao cạo có thể nổi trên bề mặt chất lỏng khác nhau hay không.

Nước ép quả mâm xôi

Chúng tôi đang thử nghiệm khả năng liên kết bề mặt bằng cách hấp phụ nước ép quả mâm xôi trên...

Added to your cart.