Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

European ground squirrel

European ground squirrel

Subterranean rodents widespread in Central- and Eastern Europe.

Sinh học

Từ khoá

sóc đất, đào hang, đất ở, loài gặm nhấm, ngủ đông, động vật có xương sống, động vật có vú, động vật, sinh học

Các mục liên quan

Cá voi xanh

Động vật có vú dưới biển, động vật lớn nhất được biết đến từng tồn tại.

Chuột chũi Châu Âu

Chuột chũi là loài động vật có vú nhỏ sống dưới mặt đất có hai chân trước biến đổi có hình dạng giống cái thuổng.

Dơi móng ngựa

Dơi sử dụng sóng siêu âm để định vị và săn mồi.

Domestic dog

Dogs are the domesticated subspecies of grey wolves.

European otter

Otters are semi-aquatic predatory mammals.

Red deer

Red deer are even-toed ungulates, ruminants. Their males have spectacular antlers.

Reindeer

Reindeer are the northernmost deer species.

Thú mỏ vịt

Một loài động vật có vú sở hữu các đặc điểm điển hình của loài bò sát: đẻ trứng và có lỗ huyệt.

Sabre-toothed cat

Large, extinct species of cats named after the shape of their large canine teeth.

Added to your cart.