Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

European colonisation of the Americas (up to 1763)

European colonisation of the Americas (up to 1763)

Several European countries joined the conquest of the New World, making America a colourful continent.

Lịch sử

Từ khoá

giải quyết, lập nghiệp, Nước Mỹ, Thế giới mới, người bản địa, nước mẹ, độc lập, bản đồ, bản đồ trống, Quả địa cầu, Trái đất, quốc gia, countries, biên giới, kiến thức bản đồ, lịch sử

Các mục liên quan

Conquistador (16th century)

Spanish conquerors owed their success to their armour and firearms.

Jamestown (17th century)

Jamestown, founded in 1607, was the first permanent English settlement on the east coast of North America.

Santa Maria (15th century)

Christopher Columbus' three-masted carrack, the Santa Maria was the flagship of his first, landmark voyage.

Đồn điền miền Nam cùng với nô lệ (Hoa Kỳ, thế kỷ 19)

Trước Nội chiến Hoa Kỳ, việc sử dụng nô lệ tại các đồn điền diễn ra phổ biến ở các bang miền Nam.

Aztec ruler (15th century)

The Aztec Empire was a despotic, militaristic state ruled by the tlatoani.

Aztec warriors (15th century)

The fearsome looking Aztec warriors could not stop the Spanish conquistadors with their primitive weapons.

Các quốc gia châu Mỹ

Tìm hiểu về vị trí địa lý, các thành phố thủ đô và cờ của các quốc gia châu Mỹ thông qua các bài học với ba mức độ khó khác nhau.

Các quốc gia trên thế giới

Tìm hiểu về vị trí địa lý, thủ đô và cờ của các quốc gia trên thế giới qua các bài tập với ba cấp độ khó.

Các tiểu bang và thành phố của Hoa Kỳ

Hình ảnh này mô tả các tiểu bang và các thành phố lớn nhất của Hoa Kỳ.

Colonisation and decolonisation

The colonising powers´ colours were wiped off the map by the nations fighting to regain their independence.

Inca warrior (15th century)

The Incas´ rudimentary weapons were inadequate in their struggle against the Spanish Conquistadors.

Lịch sử di cư của con người

Di cư với dân số lớn đã bắt đầu từ thời Cổ đại.

Machu Picchu (15th century)

The ancient Inca city, located in present-day Peru, is a World Heritage Site.

Modern empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Nhà Trắng (Washington, DC, 1800)

Là một trong những toà nhà nổi tiếng nhất trên thế giới, đây là nơi ở và làm việc của Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

Núi Rushmore

Được chạm khắc trên vách đá granit, tác phẩm điêu khắc của Đài tưởng niệm Quốc gia Núi Rushmore mô tả bốn vị tổng thống vĩ đại của Hoa Kỳ.

Tenochtitlan (15th century)

The magnificent capital of the Aztec Empire astonished even the Spanish Conquistadors.

Teotihuacan (4th century)

Majestic even in its ruins, this city was the largest and most populous settlement in the pre-Columbian Americas.

Sailing ships

Schooners, first built in the Netherlands in the 17th century, were mainly used as merchant ships.

The Statue of Liberty (New York)

The statue was donated by the French to the USA for the centenary of gaining independence.

Added to your cart.