Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Etin (axetilen) (C₂H₂)

Etin (axetilen) (C₂H₂)

Chất đầu tiên trong dãy các hiđrocacbon ankin đồng đẳng.

Hoá học

Từ khoá

ethyne, acetylene, hydro carbon không bão hòa, alkyne, đèn cacbua, acetylene gas, loạt tương đồng, thêm vào, trùng hợp, phân tử tuyến tính, liên kết ba, vinyl chloride, PVC, hàn, cắt ngọn lửa, hóa học hữu cơ, hóa học

Các mục liên quan

Ethane (C₂H₆)

Là thành viên thứ hai trong chuỗi đồng đẳng ankan mạch thẳng

Ethene (ethylene) (C₂H₄)

Là thành viên đầu tiên trong chuỗi đồng đẳng 1-ankan.

Benzen (C₆H₆)

Benzen là hydrocacbon thơm đơn giản nhất.

Cấu dạng của etan

Cấu dạng so le của etan ổn định hơn cấu hình che khuất.

Các Ankan

Các ankan là các hydrocacbon bão hoà và được xếp thành một chuỗi đồng đẳng.

Phản ứng trùng hợp ethylen

Polyethylene là sản phẩm tạo ra từ việc polyme hóa ethylen, đó là một loại nhựa.

Poli (tetrafloetilen), teflon (C₂F₄)n

Một trong những polime tổng hợp được biết đến nhiều nhất.

Khí oxi (O₂) (trung cấp)

Một chất khí không màu, không mùi, là thành phần quan trọng của khí quyển và không thể thiếu để duy trì sự sống trên mặt đất.

Added to your cart.