Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Enzymes

Enzymes

Enzymes are protein molecules catalysing biochemical reactions. Their activity can be regulated.

Sinh học

Keywords

enzyme, enzyme protein, trung tâm hoạt động, chất nền, sản phẩm, ức chế, kích hoạt, vị trí ức chế allosteric, trang web kích hoạt allosteric, coenzyme, NADH, NADPH, FADH₂, Acetyl coenzyme A, ATP, chất xúc tác, hóa sinh, sinh học

Bổ sung liên quan

Scenes

Bổ sung liên quan

Vi khuẩn (nâng cao)

Vi khuẩn là sinh vật đơn bào không có nhân và chiều dài chỉ vài micromet.

Vi khuẩn (hình cầu, hình que, hình xoắn ốc)

Vi khuẩn có nhiều hình dạng khác nhau, như hình cầu, hình que và hình xoắn ốc.

Vi khuẩn có kích thước bao nhiêu?

Bài học này trình bày cấu trúc và phân loại vi khuẩn và vai trò của chúng trong cuộc sống...

Virus

Virus bao gồm protein và DNA hoặc RNA, chúng lập trình lại các tế bào bị nhiễm virus để...

Added to your cart.