Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Enzymes

Enzymes are protein molecules catalysing biochemical reactions. Their activity can be regulated.

Bổ sung liên quan

Vi khuẩn có kích thước bao nhiêu?

Bài học này trình bày cấu trúc và phân loại vi khuẩn và vai trò của chúng trong cuộc sống...

Added to your cart.