Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Environmentally friendly vehicles

Environmentally friendly vehicles

Combining a conventional internal combustion engine propulsion system with an electric propulsion system reduces emission.

Công nghệ

Từ khoá

hỗn hợp, xe hybrid, xe điện, thân thiện với môi trường, bảo vệ môi trương, khí thải CO2, động cơ lai, xe hơi, ô nhiễm không khí, phát triển bền vững, hiệu ứng nhà kính, động cơ xăng, động cơ điện, sự ấm lên toàn cầu, nhiên liệu, điện, khói thải, lực đẩy, động cơ, phát triển, Công nghệ, vận chuyển

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Electric car

The Tesla Model S is one of the first commercially available electric cars.

Fuel cell

A fuel cell provides environment-friendly electric energy produced by the chemical reaction between oxygen and hydrogen.

Greenhouse effect

Human activity increases the greenhouse effect and leads to global warming.

Động cơ điện

Động cơ điện có mặt ở rất nhiều lĩnh vực trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Hãy cùng tìm hiểu về các loại động cơ điện khác nhau nhé.

Ô nhiễm không khí

Hoạt ảnh này thể hiện các nguồn ô nhiễm không khí chính: Ô nhiễm không khí nông nghiệp, công nghiệp và đô thị.

Construction of cars

This animations demonstrates the exterior and interior construction of cars, as well as their operation.

Rimac Concept One

Rimac Automobili's first model is known as the world's fastest production electric vehicle.

The development of automobiles

Automobiles have evolved a lot since the late 19th century.

Ô nhiễm

Ô nhiễm là tác động tiêu cực từ hoạt động của con người đến môi trường tự nhiên.

Diesel engine

The German engineer Rudolf Diesel patented the diesel engine in 1893.

Ford Model T

The popular model of the American automobile factory was the first mass-produced car in the world.

Four-stroke Otto engine

This animation demonstrates the type of engine most commonly used in cars.

Tầng ozone

Tầng ozone lọc bức xạ cực tím có hại từ Mặt Trời, do đó không thể thiếu đối với sự sống trên Trái Đất.

Thermal power station (hydrocarbon fuel)

Thermal power stations convert energy released during the combustion of fossil fuels or renewable resources into electricity.

Two-stroke engine

A two-stroke engine is a type of internal combustion engine with a cycle of only two (power) strokes.

Wankel engine

A type of rotary engine of high efficiency

Electric surface transport

Trolleybuses and trams are environment-friendly means of public transport

Evolution of the bicycle

The changing bicycle, at first mocked as a toy, is a true mirror of the technical development over the last three centuries.

Formula 1 racing car

Formula 1 is the highest class and most popular type of motor racing.

How does it work? - Differential gear

A differential allows the driven wheels of a car to rotate at different speeds when the car is turning.

Metro

The fastest track-based means of urban transport.

Motorcycle

This animation demonstrates the construction of motorcycles.

Nhà máy điện hạt nhân

Nhà máy điện hạt nhân chuyển hóa năng lượng được giải phóng trong quá trình phân hạch thành điện năng.

Nhà máy điện sinh học

Khí sinh học có thể được sản xuất từ vật liệu hữu cơ (phân chuồng, chất thải thực vật, chất thải hữu cơ) bằng cách sử dụng vi khuẩn. Khí sinh học là hỗn hợp...

Road transport, articulated lorry

Articulated lorries play an important role in road transport.

Sự vận hành của những giếng dầu

Tự động hoá việc bơm hút dầu thô lên mặt đất.

Safety equipment of bicycles

The highway code contains rules concerning the safety equipment of bicycles.

The First Hungarian automobile (1904)

Hungarian engineer János Csonka built his first automobiles for the Hungarian Postal Service.

Bus

Buses play an important role in public transport.

Geothermal power station

Geothermal power stations convert energy of hot, high-pressure water found in deeper layers of the Earth into electricity.

How does it work? - Photovoltaic solar panel, solar thermal collector

This animation demonstrates how solar energy can be utilised.

Satellite navigation, GPS

The Global Positioning System consists of 24 satellites but only 4 have to be visible for positioning.

Solar power station

Solar power stations convert solar energy into electricity.

Wind power station

Wind power stations convert the kinetic energy of the wind into electricity.

Added to your cart.