Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

English alphabet game

English alphabet game

Practise the English alphabet, build words from letters.

Ngôn ngữ mẹ để- Lớp dưới

Từ khoá

bảng chữ cái, ABC, câu đố chữ, Tiếng Anh, chữ cái, học đọc, dạy viết, học ngôn ngữ, tìm chữ cái, lá thư, Từ ngữ, đọc và viết, ngoại ngữ, thực hiện bài tập, tìm kiếm từ, game, đọc hiểu, viết, bài tập

Các mục liên quan

Hungarian alphabet game

Practice the Hungarian alphabet and form words from the letters.

Children´s room

The animation helps to develop space perception.

Katie on the playground

A colourful and entertaining animation to practise orientation in space.

Những ngày đầu đến trường

Tìm hiểu khái niệm về màu sắc, con số, chữ cái và hình học qua các trò chơi

3D puzzle

This exciting and colourful game is designed to develop spatial perception. You can check your solutions using isometric views.

Building shapes (multi colour)

Build 3D shapes from unit cubes with the help of several views.

Colouring book

This creative animation contains several 3D objects for colouring.

German alphabet game

Practise the German alphabet and form words from the letters.

Optical illusion

The information gathered by the eye is misinterpreted by the brain.

Russian alphabet game

Practise the Russian alphabet, build words from letters.

Soma cube

Three-dimensional assembly puzzle with solutions.

Added to your cart.