Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Egyptian Pharaoh and his wife (2nd millennium BC)

Egyptian Pharaoh and his wife (2nd millennium BC)

Egyptian Pharaohs were respected as gods, they were lords of life and death.

Lịch sử

Từ khoá

pharaoh, Egyptian Pharaoh, vợ của pharaoh, Món quà của sông Nile, Nile, Ai Cập, Hạ Ai Cập, Thượng Ai Cập, cái thước, đế chế, chó đánh hơi, phù hiệu hoàng gia, roi da, vương miện, Đôi vương miện, lịch sử, xưa, người cai trị, cổ xưa, quần áo

Các mục liên quan

Euclid of Alexandria

The Ancient Greek scientist, Euclid of Alexandria, is often referred to as the 'father of geometry'.

Nông nghiệp thời cổ đại ở Thung Lũng sông Nile

Ai Cập cổ đại được gọi là "món quà của sông Nile", vì con sông này có vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền văn minh Ai Cập.

The battle of Megiddo

Pharaoh Thutmose III defeated the rebellious coalition of Canaanite vassal states led by the king of Kadesh.

Battle of Kadesh (1285 BC)

The outcome of one of the greatest battles in the history of the ancient East (fought by the Egyptians and Hittites) was indecisive.

Arab Caliph (7th century)

Caliphs, considered successors of the Prophet Muhammad, were the most important religious leaders of Islam.

Maharaja của Ấn Độ cùng vợ ngài (thế kỷ 18)

Maharaja dùng để chỉ nhà cầm quyền theo Ấn Độ giáo cai trị những vùng lãnh thổ rộng lớn của Ấn Độ.

Added to your cart.