Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Ếch châu Âu

Ếch châu Âu

Video mô phỏng này mô tả giải phẫu học của động vật lưỡng cư thông qua ví dụ về một loài ếch phổ biến.

Sinh học

Từ khoá

con ếch, ễnh ương, con nòng nọc, vòng đời, biến thái, thụ tinh ngoài, mang, hô hấp ở da, dính lưỡi, ngày mai, ngủ đông, nhảy chân, phổi kém phát triển, động vật, động vật có xương sống, động vật lưỡng cư, động vật ăn thịt, sinh học

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Axolotl

The axolotl, also known as Mexican salamander, is an amphibian species that keeps its gills even in adulthood.

Common European viper

A species of venomous snakes widespread in Europe. Its bite is rarely fatal to humans.

Ichthyostega

A prehistoric amphibian and an early representative of the Tetrapods, which became extinct 360 million years ago.

Làm cách nào chân tắc kè có thể bám chặt vào bề mặt trơn?

Tắc kè có thể đi trên tường hoặc thậm chí trên trần nhà. Hình họa 3D này sẽ giải thích khả năng này của tắc kè.

Long-tailed mayfly

Larvae of this type of mayflies spend the first three years of their lives in water, their adult lives last for only one day which they use for mating.

Reed and bulrush

Cosmopolitan monocots inhabiting watersides.

Tắc kè hoa đeo mạng

Tắc kè hoa là loài bò sát có khả năng thay đổi màu sắc.

Tôm hùm đất Châu Âu

Một loài tôm hùm nước ngọt lớn sống phổ biến ở Châu Âu.

Tiktaalik

A transitional form between fish and tetrapods, or four-limbed vertebrates.

Trai nước ngọt

Một loài động vật thân mềm sống phổ biến ở các vùng nước ngọt.

Vòng đời của động vật có xương sống

Vòng đời của động vật có xương sống bắt đầu khi một cá thể tạo ra các tế bào sinh sản và kết thúc khi cá thể thế hệ tiếp theo tạo ra các tế bào sinh sản của...

Các loài cá nước ngọt

Nhiều loài cá nước ngọt cũng là nguồn thực phẩm phổ biến.

Grass snake

A type of snake with a characteristic spot on its neck.

Sự sinh sản và phát triển của côn trùng

Dựa vào vòng đời, côn trùng được chia thành ba loại: côn trùng không biến thái, biến thái không hoàn toàn hoặc biến thái hoàn toàn.

West Indian Ocean coelacanth

Living fossil, important stage in the evolution of tetrapods.

Added to your cart.