Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Dụng cụ quang học

Dụng cụ quang học

Ngày nay, rất nhiều thiết bị quang học đang được sử dụng, từ kính hiển vi đến kính thiên văn.

Công nghệ

Từ khoá

dụng cụ quang học, kính lúp, kính hiển vi, ống nhòm, kính viễn vọng, lupe, kính hiển vi quang học, ống nhắm của súng trường, kính viển thị, ống kính máy ảnh, thấu kính hội tụ, lăng kính, hình ảnh phóng to, ống kính, quang học, sự phát minh, phát minh, thiên văn học, vật lý học, Công nghệ

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Hubble Space Telescope

The Hubble Space Telescope orbits outside the distorting influence of Earth´s atmosphere.

Kepler space telescope

The Kepler space telescope was launched by NASA to discover Earth-like planets orbiting other stars

Máy ảnh kỹ thuật số - Nó hoạt động thế nào?

Hình ảnh động này cho thấy cấu tạo và cách hoạt động của máy ảnh kỹ thuật số.

Phản xạ và khúc xạ ánh sáng

Một tia sáng bị phản xạ hoặc khúc xạ ở ranh giới của hai môi trường có các chỉ số khúc xạ khác nhau.

Telescopes

This animation shows optical and radiotelescopes used in astronomical observation.

Điều chỉnh thị lực

Thấu kính phân kỳ và thấu kính hội tụ được sử dụng để điều chỉnh cận thị và viễn thị.

Mắt người

Mắt là một trong những giác quan quan trọng nhất của chúng ta. Khi được kích thích bởi ánh sáng, thụ thể của mắt sẽ sản sinh ra các xung điện.

Optical illusion

The information gathered by the eye is misinterpreted by the brain.

Ames room

An Ames room is a distorted room that is used to create an optical illusion.

Kepler´s laws of planetary motion

The three important laws describing planetary motion were formulated by Johannes Kepler.

Lighthouse

Lighthouses are used as an aid to navigation in coastal waters.

Observatory

Observatories are often built at high elevations to minimise the effects of atmospheric turbulence

Optical isomerism

Mirror image isomers of asymmetrical shapes and solids are non-superimposable.

The mechanism of vision

The curvature of the lens of the eye changes when we look at a distant or at a near object, to ensure a sharp image.

Độ trong suốt

Hình ảnh này giải thích độ trong suốt và độ mờ, nguyên lý của X-quang và tính chất hấp thụ ánh sáng của vật liệu.

How does it work? - Computer tomography scanner

This animation demonstrates the structure and operation of CT scanners.

How does it work? - Electron microscope

This animation demonstrates the structure and operation of electron microscopes.

Satellite types

Satellites orbiting the Earth can be used for civilian or military purposes.

Voyager space probes

The Voyager space probes were the first man-made objects to leave the Solar System. They gather data about outer space and carry information about humanity.

Added to your cart.