Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Dodo

Dodo

The dodo is an extinct species of birds that used to be native to the island of Mauritius. It has become the symbol of extinction.

Sinh học

Từ khoá

dodo, tuyệt chủng, hóa thạch, Mauritius, cận nhiệt đới, không bay, trứng chim, lông, mỏ, chim, động vật, động vật có xương sống, sinh học

Các mục liên quan

"Khủng long bạo chúa" T–Rex

Là loài ăn thịt cỡ lớn có lẽ được biết đến nhiều nhất trong các loại khủng long.

Các loại lông vũ

Hình ảnh mô phỏng những loại lông vũ quan trọng nhất và kết cấu tinh vi của chúng.

Common kingfisher

The characteristic colours of the common kingfisher aid the bird in catching its prey.

Darwin's legendary voyage

Darwin's legendary voyage aboard HMS Beagle played a crucial role in the development of the Theory of Evolution.

Gấu trúc khổng lồ

Chúng ta hãy tìm hiểu về các loài gấu đã trở thành biểu tượng của bảo tồn loài.

Nạn phá rừng

Phá rừng gây tác động tiêu cực đến môi trường.

Sabre-toothed cat

Large, extinct species of cats named after the shape of their large canine teeth.

Thằn lằn bay

Một loài bò sát biết bay giống với loài chim, sống trong thời tiền sử. Tuy nhiên giữa chúng và loài chim không tồn tại liên kết tiến hóa trực tiếp.

Voi ma mút

Động vật bộ vòi đã tuyệt chủng có liên quan mật thiết với loài voi ngày nay, thường bị người tiền sử săn bắt.

Added to your cart.