Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Động đất

Động đất

Động đất là một trong những hiện tượng thiên nhiên gây tàn phá nhiều nhất.

Địa lý

Từ khoá

động đất, kiến tạo địa tầng, máy đo địa chấn, tâm chấn, hypocentre, vỏ Trái đất, mảng kiến ​​tạo, xây dựng chống động đất, hoạt động núi lửa, wave, sóng thần, địa lý tự nhiên, môn địa lý

Các mục liên quan

Các mảng kiến tạo

Các mảng kiến tạo có thể di chuyển và tương tác lẫn nhau.

Hoạt động núi lửa

Hoạt ảnh mô phỏng các loại phun trào núi lửa khác nhau.

Tsunami

Tsunami waves are very high waves of immense destructive power.

Địa hình của Trái Đất

Video mô phỏng về những dãy núi, đồng bằng, con sông, hồ, và hoang mạt lớn nhất trên Trái Đất.

Đặc điểm của sóng âm

Hình ảnh này giải thích các đặc điểm quan trọng của sóng qua sóng âm.

Cấu trúc của Trái Đất (Trung Cấp)

Trái đất bao gồm nhiều lớp hình cầu.

Các điểm nóng

Điểm nóng là khu vực thuộc lớp vỏ Trái Đất, nơi mắc ma thường dâng lên trên bề mặt và gây ra hoạt động núi lửa.

Các loại sóng

Các loại sóng có vai trò cực kì quan trọng trong nhiều lĩnh vực của đời sống.

Folding (intermediate)

Lateral compressive forces cause rocks to form folds. This is how fold mountains are formed.

Geyser

A geyser is a spring characterised by intermittent discharge of water and steam.

Hiệu ứng Doppler

Đây là một hiện tượng thường gặp khi âm thanh của nguồn âm tiến lại gần cao hơn âm thanh của nguồn âm đi ra xa.

Miệng phun thủy nhiệt trong biển sâu

Miệng phun thủy nhiệt là một khe nứt của bề mặt hành tinh mà qua đó, nước do địa nhiệt làm nóng phun lên.

Sự hình thành của núi lửa tầng

Núi lửa tầng bao gồm các lớp tro núi lửa, mảnh vụn núi lửa và dung nham.

Seafloor map

The boundaries of tectonic plates can be seen on the seafloor.

Tornadoes

Short-lived but extremely powerful tornadoes can cause a great deal of damage.

Continental drift on a geological timescale

The Earth's continents have been in constant motion during the history of the planet.

Faulting (intermediate)

Vertical forces can break up layers of rock into fault blocks, which then move vertically along the fracture planes.

Folding (advanced)

Lateral compressive forces cause rocks to form folds. This is how fold mountains are formed.

Trái Đất

Trái Đất là một hành tinh có nhiều đá với lớp vỏ rắn và có khí ôxy trong khí quyển.

Added to your cart.