Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Đô thị

Đô thị

Đô thị là những thành phố lớn với dân số hơn 1 triệu người.

Địa lý

Từ khoá

đô thị, giải quyết, đặc điểm, dân số, vấn đề xã hội, các dịch vụ xã hội, kết cấu, cơ cấu định cư, vùng có nước mưa rơi xuống, tích tụ, nơi cư trú, môn địa lý, xã hội, đia lý của con người

Các mục liên quan

Các thành phố trên thế giới

Minh họa này mô tả vị trí địa lý của các thành phố lớn trên Trái đất.

Các quốc gia châu Âu

Tìm hiểu về vị trí địa lý, các thành phố thủ đô và cờ của các quốc gia châu Âu thông qua các bài học ở ba mức độ khó khác nhau.

Các quốc gia châu Mỹ

Tìm hiểu về vị trí địa lý, các thành phố thủ đô và cờ của các quốc gia châu Mỹ thông qua các bài học với ba mức độ khó khác nhau.

Các quốc gia châu Phi

Tìm hiểu về vị trí địa lý, các thành phố thủ đô và cờ của các quốc gia châu Phi thông qua các bài tập ở ba mức độ khó khác nhau.

Các quốc gia trong khu vực Châu Á

Bài học về vị trí địa lý, thủ đô và cờ của các quốc gia Châu Á thông qua các bài tập với ba mức độ khác nhau.

Ô nhiễm

Ô nhiễm là tác động tiêu cực từ hoạt động của con người đến môi trường tự nhiên.

Ô nhiễm đất

Hình ảnh này minh họa các nguồn chính gây ô nhiễm đất.

Ô nhiễm không khí

Hình ảnh này thể hiện những nguồn gây ô nhiễm không khí chính: các khu nông nghiệp, công nghiệp, và khu dân cư.

Ô nhiễm nước

Các nguồn gây ô nhiễm nước chính là các vùng công nghiệp, nông nghiệp, và đô thị.

Cities

A type of settlement that has central functions.

Khu công nghiệp

Khu công nghiệp là nơi cung cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ cho các công ty.

Villages

Villages were the first permanent human settlements

Electric surface transport

Trolleybuses and trams are environment-friendly means of public transport

Metro

The fastest track-based means of urban transport.

Modern office building

Saving energy and protecting the environment are important factors in the design of modern office buildings.

Tall buildings

Tall buildings are mementoes of human history and technological development.

Added to your cart.