Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Định luật chuyển động hành tinh Kepler

Định luật chuyển động hành tinh Kepler

Ba định luật quan trọng miêu tả chuyển động của các hành tinh được xây dựng bởi Johannes Kepler.

Vật lý

Từ khoá

Kepler, chuyển động hành tinh, đầu mối, hình elip, bán kính vector, chu kỳ quỹ đạo, hành tinh, Hệ mặt trời, nghiêm trọng, hệ thống tuần hoàn, cơ khí, thiên văn học, nhà thiên văn học, vật lý học

Các mục liên quan

Hệ Mặt Trời; quỹ đạo các hành tinh

8 hành tinh trong Hệ Mặt Trời của chúng ta có quỹ đạo hình elip.

Kepler space telescope

The Kepler space telescope was launched by NASA to discover Earth-like planets orbiting other stars

Kính thiên văn

Hình ảnh này thể hiện các kính thiên văn quang học và vô tuyến dùng trong quan sát thiên văn.

Quá trình phát triển của cơ học thiên thể

Hình ảnh này giới thiệu các công trình nghiên cứu của các nhà vật lý học làm thay đổi cách nhìn của chúng ta về vũ trụ.

Dụng cụ quang học

Ngày nay, rất nhiều thiết bị quang học đang được sử dụng, từ kính hiển vi đến kính thiên văn.

Phi trọng lực

Một con tàu vũ trụ đang bay thì liên tục ở trong trạng thái rơi tự do.

Planets, sizes

The inner planets of the Solar System are terrestrial planets while the outer planets are gas giants.

Comets

Comets are spectacular celestial bodies orbiting the Sun.

Interesting astronomy facts

This animation presents some interesting facts in the field of astronomy.

ISS

The International Space Station is a habitable satellite built with the cooperation of 16 countries.

Jupiter

Jupiter is the largest planet of the Solar System, it has two and a half times the mass of all the other planets combined.

Mặt Trời

Đường kính của Mặt Trời lớn gấp khoảng 109 lần đường kính của Trái Đất. Phần lớn khối lượng của nó được tạo thành từ hydro.

Mars

Possible traces of water and life are sought on Mars.

Mercury

Mercury is innermost and smallest planet of the Solar System.

Neptune

Neptune is the outermost planet of the Solar System, the smallest of the giant planets

Pluto - Charon system

The largest satellite of Pluto is Charon.

Satellite types

Satellites orbiting the Earth can be used for civilian or military purposes.

Saturn

Saturn is the second largest planet in the Solar System, easily recognisable by its rings.

The Dawn mission

Studying Ceres and Vesta will help us learn more about the early history of the Solar System and how rocky planets are formed.

The New Horizons mission

The New Horizons space probe was launched in 2006, with the objective to study Pluto and the Kuiper Belt.

Trái Đất

Trái Đất là một hành tinh có nhiều đá với lớp vỏ rắn và có khí ôxy trong khí quyển.

Uranus

Uranus is the 7th planet from the Sun, a gas giant.

Venus

Venus is the 2nd planet from the Sun, the brightest object on the night sky (after the Moon).

Voyager space probes

The Voyager space probes were the first man-made objects to leave the Solar System. They gather data about outer space and carry information about humanity.

Yuri Gagarin's journey to outer space (1961)

Yuri Gagarin became the first human in space on 12 April 1961.

Kính viễn vọng Không gian Hubble

Kính viễn vọng Không gian Hubble bay quanh ngoài vùng khúc xạ của khí quyển Trái đất.

Mars Exploration Program

Space probes and Mars rovers examine the structure of Mars and possible traces of life.

Sóng hấp dẫn (LIGO)

Khi các vật thể cực lớn di chuyển hay đi theo quỹ đạo, chúng tạo ra các gợn sóng trong không-thời gian. Những gợn sóng này là sóng hấp dẫn.

Space Shuttle

The Space Shuttle was a manned, reusable spacecraft operated by NASA.

Sputnik 1 (1957)

The Soviet-made satellite was the first spacecraft to be launched into outer space (in October 1957).

Lò phản ứng nhiệt hạch

Phản ứng tổng hợp hạt nhân đóng vai trò như một nguồn năng lượng gần như vô hạn và thân thiện với môi trường.

Added to your cart.