Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Điclometan (CH₂Cl₂)

Điclometan (CH₂Cl₂)

Được sản xuất bằng cách xử lý metan với khí clo và được dùng làm dung môi.

Hoá học

Từ khoá

diclomêtan, metylen clorua, alkyl halide, halogen chứa hợp chất hữu cơ, phản ứng thay thế, chất độc, paint remover, hóa học hữu cơ, hóa học

Các mục liên quan

Clo hoá metan bằng một phản ứng thay thế

Trong phản ứng thay thế, các nguyên tử hydro của metan được thay thế bằng các nguyên tử clo, sản phẩm phụ là hydro clorua.

Clometan (metyl clorua) (CH₃Cl)

Clometan có thể được điều chế bằng cách đun nóng hỗn hợp metan và clo.

Triclometan, clorofom (CHCl₃)

Còn gọi là clorofom, trước đây từng được sử dụng như thuốc gây mê và sau này là dung môi trong phòng thí nghiệm.

Bromfloclometan (CHClBrF)

Là phân tử có hai đồng phân đối quang: các đồng phân lập thể là hình ảnh phản chiếu của nhau và không chồng khít lên nhau được.

Cacbon tetraclorua (CCl₄)

Chất lỏng không màu, độc hại, và có mùi ngọt.

Mêtan (CH₄)

Là thành viên của dãy đồng đẳng ankan

Added to your cart.