Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Diệp lục

Diệp lục

Diệp lục là một sắc tố màu xanh lá cây nhạy cảm với ánh sáng có trong thực vật; chúng hấp thụ năng lượng ánh sáng, do đó đóng vai trò quan trọng trong quang hợp.

Sinh học

Từ khoá

diệp lục, sắc tố xanh, Chất diệp lục a, Chất diệp lục b, quang hợp, vòng porphyrin, thuốc màu, lục lạp, vòng pyrrole, ion magiê, sinh học, hóa sinh, hóa học

Các mục liên quan

Quang hợp

Thực vật có khả năng tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ (carbon dioxide và nước).

Hoa

Với sự trợ giúp của hoạt hình, chúng ta có thể tìm hiểu về cấu trúc của một bông hoa điển hình.

Pyrrole (C₄H₅N)

A heterocyclic organic compound.

Quang hợp (cơ bản)

Cây xanh có khả năng chuyển đổi các chất vô cơ (cacbon dioxit và nước) thành đường hữu cơ.

So sánh thực vật một lá mầm và hai lá mầm

Thực vật hạt kín có hai nhóm là thực vật một lá mầm và hai lá mầm.

Tế bào động vật và thực vật, bào quan

Tế bào nhân chuẩn chứa một số bào quan.

Trùng roi xanh

Sinh vật nhân thực đơn bào sống trong nước ngọt có khả năng tự dưỡng lẫn dị dưỡng.

Added to your cart.