Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Darwin's legendary voyage

Darwin's legendary voyage

Darwin's legendary voyage aboard HMS Beagle played a crucial role in the development of the Theory of Evolution.

Lịch sử

Từ khoá

Darwin, Quần đảo Galapagos, HMS Beagle, Charles Darwin, sự phát triển, thuyết tiến hóa, Chim sẻ của Darwin, nhà tự nhiên học, sinh học, chọn lọc tự nhiên, nghiên cứu viên, nhà thám hiểm, khám phá, đi vòng quanh Trái đất, quan sát, nghiên cứu, thu thập dữ liệu, Thái Bình Dương, tàu, lịch sử hiện đại, thuyền buồm, lịch sử khoa học, lịch sử, _javasolt

Các mục liên quan

Clothing (Western Europe, 19th century)

Clothing reflects the lifestyle and culture of the region's inhabitants.

Dodo

The dodo is an extinct species of birds that used to be native to the island of Mauritius. It has become the symbol of extinction.

European pond turtle

The animation shows the anatomy of turtles.

Location of origin of livestock and crops

Domesticated animals and crops originate from various parts of the world.

Những cuộc phát kiến địa lí (thế kỷ 15–17)

Những cuộc phát kiến địa lí huyền thoại vào đầu thời kỳ Hiện đại không chỉ lập lại bản đồ mà còn có những tác động thật sự đa dạng.

Polynesian catamaran

Polynesians travelled huge distances with their specially designed boats.

Sự tiến hóa não của động vật có xương sống

Trong quá trình tiến hóa của động vật có xương sống, sự phát triển tương đối của các vùng não đã thay đổi.

Sailing ships

Schooners, first built in the Netherlands in the 17th century, were mainly used as merchant ships.

The Victorian era

The scene depicts the extremities of the Victorian era, presenting the throne room and a workhouse.

West Indian Ocean coelacanth

Living fossil, important stage in the evolution of tetrapods.

Châu lục và đại dương

Các vùng đất khô ráo trên bề mặt Trái Đất được chia thành các châu lục được ngăn cách bởi các đại dương.

English battleship (18th century)

English sailing ships were among the best ships in the 17th-19th centuries.

Naval cannon (17th century)

Cannons also appeared in naval warfare.

Những nhà vật lý làm thay đổi thế giới

Những nhà vật lý học vĩ đại này có tác động rất lớn tới sự tiến bộ của ngành vật lý.

Vòng đời của động vật có xương sống

Vòng đời của động vật có xương sống bắt đầu khi một cá thể tạo ra các tế bào sinh sản và kết thúc khi cá thể thế hệ tiếp theo tạo ra các tế bào sinh sản của...

Xưởng của Galileo Galile

Các thành tựu khoa học của Galileo Galilei đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của vật lý và thiên văn học.

Added to your cart.