Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Daguerreotype

Daguerreotype

The first commercially successful technique of photography was invented by the French Louis Daguerre.

Công nghệ

Từ khoá

máy ảnh, dagerrotípia, lyukkamera, hình ảnh lỗ kim, hình ảnh, előhívás, képrögzítés, Hình ảnh, ezüstözött rézlemez, lập bảng đồ, sự phát minh, fényképészet, Công nghệ

Các mục liên quan

Máy ảnh kỹ thuật số - Nó hoạt động thế nào?

Hình ảnh động này cho thấy cấu tạo và cách hoạt động của máy ảnh kỹ thuật số.

Silver nitrate (AgNO₃)

One of the raw materials of traditional photography.

Bạc clorua (AgCl)

Một hợp chất tinh thể màu trắng bị phân hủy khi bị ảnh hưởng bởi ánh sáng.

Cinema (USA, 1930s)

Cinemas were built in large numbers in big cities of the US in the 1910s.

How does it work? – Cinema projector

This animation demonstrates the design and operation of a traditional cinema projector.

How does it work? - CRT television

This animation demonstrates how a CRT television works.

How does it work? - LCD screens

A liquid-crystal display utilises the light modulating properties of liquid crystals.

How does it work? - Plasma display television

This animation explains how a plasma display television works.

How does it work? - Computer tomography scanner

This animation demonstrates the structure and operation of CT scanners.

Added to your cart.