Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

D-glucozơ (dextrose) (C₆H₁₂O₆)

D-glucozơ (dextrose) (C₆H₁₂O₆)

Nguồn năng lượng chính cho các tế bào sống.

Hoá học

Từ khoá

D-glucose, dextrose, carbohydrate, đường, monosacarit, đường đơn, đồng phân lập thể, aldose, aldohexose, glycoside, quang hợp, thử nghiệm tráng gương, hiến pháp, hình thức, hướng trục, xích đạo, năng lượng, tinh bột, hóa học hữu cơ, hóa học

Các mục liên quan

Anpha-D-glucozơ (C₆H₁₂O₆)

Anpha-D-glucozơ là một trong những chất đồng phân lập thể của glucozơ, cụ thể là D-glucozơ.

Beta-D-glucose (C₆H₁₂O₆)

One of the stereoisomers of D-glucose.

Ring closure of glucose

The animation demonstrates the process of ring closure of open-chain glucose into alpha- and beta-D-glucose.

Beta-D-fructozơ (đường quả) (C₆H₁₂O₆)

Fructozơ là chất ngọt nhất trong số các cacbohiđrat đơn giản.

Lactose (C₁₂H₂₂O₁₁)

A type of sugar found in mammalian milk.

Mantozơ (đường mạch nha) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Một đisacarit hình thành từ 2 phân tử anpha-D-glucozơ.

Cellobiose (C₁₂H₂₂O₁₁)

Cellobiose is the basic structural unit of cellulose.

Chất tạo tinh bột

Một phân tử hình xoắn ốc gồm nhiều đơn vị alpha - D - glucose. Nó là một trong những thành phần chính của tinh bột.

D-fructozơ (C₆H₁₂O₆)

Là loại đường ngọt nhất.

Giải phẫu và chức năng của gan

Gan là một cơ quan quan trọng, đóng vai trò trong việc tiêu hóa chất béo, khử độc và chuyển hóa.

Saccarozơ (sucroza) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Một hợp chất ngọt, màu trắng, tan trong nước mà còn được biết đến là đường.

Vùng sản xuất rượu vang

Rượu vang của vùng Tokaj nổi tiếng khắp thế giới.

Xenluloza

Thành phần tạo nên vách tế bào và sợi tế bào của thực vật.

Bài tập phân tử VI (Cacbohiđrat)

Bài tập về nhóm và cấu trúc của mono-, đi-, và polisaccarit.

Added to your cart.