Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

D-fructozơ (C₆H₁₂O₆)

D-fructozơ (C₆H₁₂O₆)

Là loại đường ngọt nhất.

Hoá học

Từ khoá

D-fructose, fructose, monosacarit, carbohydrate, đường, đường đơn, ketohexose, ketosis, hexose, trái cây, mật ong, bệnh tiểu đường, thử nghiệm tráng gương, đồng phân hóa, hóa học hữu cơ, hóa học

Các mục liên quan

Beta-D-fructozơ (đường quả) (C₆H₁₂O₆)

Fructozơ là chất ngọt nhất trong số các cacbohiđrat đơn giản.

Beta-D-glucose (C₆H₁₂O₆)

One of the stereoisomers of D-glucose.

Cellobiose (C₁₂H₂₂O₁₁)

Cellobiose is the basic structural unit of cellulose.

Mantozơ (đường mạch nha) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Một đisacarit hình thành từ 2 phân tử anpha-D-glucozơ.

Chất tạo tinh bột

Một phân tử hình xoắn ốc gồm nhiều đơn vị alpha - D - glucose. Nó là một trong những thành phần chính của tinh bột.

D-glucozơ (dextrose) (C₆H₁₂O₆)

Nguồn năng lượng chính cho các tế bào sống.

Lactose (C₁₂H₂₂O₁₁)

A type of sugar found in mammalian milk.

Saccarozơ (sucroza) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Một hợp chất ngọt, màu trắng, tan trong nước mà còn được biết đến là đường.

Xenluloza

Thành phần tạo nên vách tế bào và sợi tế bào của thực vật.

Bài tập phân tử VI (Cacbohiđrat)

Bài tập về nhóm và cấu trúc của mono-, đi-, và polisaccarit.

Added to your cart.