Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Cylindrical solids

Cylindrical solids

This animation demonstrates various types of cylindrical solids as well as their lateral surfaces.

Toán học

Từ khoá

chất rắn hình trụ, hình trụ tròn phẳn, hình trị xiên, lăng trụ thẳng, lăng kính hình chữ nhật bên phải, bề mặt bên, vòng tròng cơ sở, hình chữ nhật, hình học không gian, toán học

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Császár polyhedron

The Császár polyhedron is a nonconvex polyhedron with 14 triangular faces.

Grouping of solids

This animation demonstrates various groups of solids through examples.

Grouping of solids 1

This animation demonstrates various groups of solids through examples.

Grouping of solids 2

This animation demonstrates various groups of solids through examples.

Grouping of solids 3

This animation demonstrates various groups of solids through examples.

Grouping of solids 4

This animation demonstrates various groups of solids through examples.

Hình cầu

Một hình cầu là tập hợp các điểm có cùng một khoảng cách đến một điểm nhất định trong không gian.

Khối tròn xoay

Xoay một hình dạng hình học quanh trục là một đường thẳng trong mặt phẳng hình học của nó ta được một khối tròn xoay.

Khối tròn xoay (bài tập)

Bài tập về sự hình thành các khối tròn xoay.

Perimeter, area, surface area and volume

This animation presents the formulas to calculate the perimeter and area of shapes as well as the surface area and volume of solids.

Platonic solids

This animation demonstrates the five regular three-dimensional (or Platonic) solids, the best known of which is the cube.

Szilassi polyhedron

This special concave polyhedron was named after a Hungarian mathematician.

Solids of revolution (rectangle)

Rotating a rectangle around its axes of symmetry or around its sides results in solids of revolution.

Conic solids

This animation demonstrates various types of cones and pyramids.

Added to your cart.