Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Cyclopentane (C₅H₁₀)

Cyclopentane (C₅H₁₀)

Là thành viên của chuỗi đồng đẳng cycloalkane.

Hoá học

Từ khoá

cyclopentane, dydro carbon bão hòa, cycloalkane, cycloparaffin, loạt tương đồng, bao vây, hóa học hữu cơ, hóa học

Các mục liên quan

Các Ankan

Các ankan là các hydrocacbon bão hoà và được xếp thành một chuỗi đồng đẳng.

Butane (C₄H₁₀)

Là thành viên thứ 4 trong chuỗi đồng đẳng ankan.

Cis-pent-2-en (C₅H₁₀)

Một trong những đồng phân của penten.

Cyclohexane (C₆H₁₂)

Là một chất lỏng không màu, có thể dễ dàng bị hòa tan bằng dung môi hữu cơ nhưng không hòa tan được bằng nước.

Hexane (C₆H₁₄)

Là thành viên thứ 6 trong chuỗi đồng đẳng ankan mạch thẳng.

Pent-1-en (C₅H₁₀)

Một chất lỏng có mùi khó chịu đặc trưng và nhiệt độ sôi thấp.

Pentan (C₅H₁₂)

Chất thứ năm trong dãy các ankan đồng đẳng. Một chất lỏng không màu, dễ cháy.

Trans-pent-2-en (C₅H₁₀)

Một trong những đồng phân của penten.

Added to your cart.