Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Cuboid (exercises)

Cuboid (exercises)

Edges, diagonals and faces of a cuboid can be identified by its vertices.

Toán học

Từ khoá

hình khối, mặt chéo, không gian chéo, đối mặt, cạnh lề, đỉnh, bài tập, game, toán học

Các mục liên quan

Cuboid

A cuboid is a polyhedron with six rectangular faces.

Grouping of cuboids

This animation demonstrates various types of cuboids through everyday objects.

Cube (exercises)

Edges, diagonals and faces of a cube can be identified by its vertices.

Cube puzzle

Building cubes shown in several views from the available unit cubes aids spatial vision and other skills.

Cube sections (exercise)

Examining solids formed by the intersection of a cube and a plane.

Hình chóp tứ giác đều

Hình chóp tứ giác đều là hình chóp có đáy là hình vuông, các mặt bên là tam giác cân.

Net of a cube (exercises)

Not all nets consisting of 6 congruent squares are foldable into cubes.

Tô màu khối lập phương

Tô màu các đỉnh, cạnh, và mặt của một khối lập phương theo yêu cầu của các bài tập.

Building shapes (multi colour)

Build 3D shapes from unit cubes with the help of several views.

Building shapes (one colour)

Build 3D shapes from unit cubes with the help of several views.

Constructing shapes (3D)

Building 3D shapes into a given cube mesh with the help of several views.

Added to your cart.