Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Cuboid

Cuboid

A cuboid is a polyhedron with six rectangular faces.

Toán học

Từ khoá

hình khối, đỉnh, cạnh lề, đối mặt, mặt chéo, không gian chéo

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Cuboid (exercises)

Edges, diagonals and faces of a cuboid can be identified by its vertices.

Grouping of cuboids

This animation demonstrates various types of cuboids through everyday objects.

Nets of a cuboid (exercises)

This animation demonstrates the different nets of a cuboid and includes a game.

Chu vi, diện tích, diện tích bề mặt và thể tích

Hình ảnh này trình bày công thức tính chu vi và diện tích của các hình học cũng như diện tích bề mặt và thể tích của các hình khối.

Cube

This animation demonstrates the components (vertices, edges, diagonals and faces) of the cube, one of the Platonic solids.

Cube (exercises)

Edges, diagonals and faces of a cube can be identified by its vertices.

Cube of cubes

An exercise about the regular hexahedron built from unit cubes to help deepen your knowledge of cubes.

Cube puzzle

Building cubes shown in several views from the available unit cubes aids spatial vision and other skills.

Cube sections (exercise)

Examining solids formed by the intersection of a cube and a plane.

Grouping of solids 1

This animation demonstrates various groups of solids through examples.

Lăng trụ

Hoạt cảnh mô tả vài dạng lăng trụ, từ loại chung nhất đến chuyên biệt.

Net of a cube (exercises)

Not all nets consisting of 6 congruent squares are foldable into cubes.

Ratio of volumes of similar solids

This 3D scene explains the correlation between the ratio of similarity and the ratio of volume of geometric solids.

Tô màu khối lập phương

Tô màu các đỉnh, cạnh, và mặt của một khối lập phương theo yêu cầu của các bài tập.

Volume and surface area (exercise)

An exercise about the volume and surface area of solids generated from a ´base cube´.

Xúc xắc

Xúc xắc thông thường có thể được sử dụng để giải các bài tập thống kê và xác suất.

Chia không gian thành các vùng bởi 3 mặt phẳng

Phân chia không gian bằng ba mặt phẳng cắt nhau theo nhiều cách sắp xếp khác.

Phân loại hình khối

Hoạt họa này thể hiện các nhóm hình khối khác nhau qua các ví dụ.

Added to your cart.