Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Cube

Cube

This animation demonstrates the components (vertices, edges, diagonals and faces) of the cube, one of the Platonic solids.

Toán học

Từ khoá

khối lập phương, đỉnh, cạnh lề, đối mặt, mặt chéo, không gian chéo, khuôn mặt hàng xóm, hình học không gian, toán học

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Cube (exercises)

Edges, diagonals and faces of a cube can be identified by its vertices.

Cube of cubes

An exercise about the regular hexahedron built from unit cubes to help deepen your knowledge of cubes.

Net of a cube (exercises)

Not all nets consisting of 6 congruent squares are foldable into cubes.

Tô màu khối lập phương

Tô màu các đỉnh, cạnh, và mặt của một khối lập phương theo yêu cầu của các bài tập.

Biến đổi hình học - Phép tịnh tiến

Hình ảnh trên đây mô tả phép tịnh tiến trên mặt phẳng và trong không gian.

Building shapes (one colour)

Build 3D shapes from unit cubes with the help of several views.

Chia không gian thành các vùng bởi 3 mặt phẳng

Phân chia không gian bằng ba mặt phẳng cắt nhau theo nhiều cách sắp xếp khác.

Chu vi, diện tích, diện tích bề mặt và thể tích

Hình ảnh này trình bày công thức tính chu vi và diện tích của các hình học cũng như diện tích bề mặt và thể tích của các hình khối.

Cube sections (exercise)

Examining solids formed by the intersection of a cube and a plane.

Cuboid

A cuboid is a polyhedron with six rectangular faces.

Grouping of solids 1

This animation demonstrates various groups of solids through examples.

Khối đa diện đều Platon

Hình ảnh này minh họa năm khối ba chiều đều (hoặc khối Platon), khối phổ biến nhất là khối lập phương.

Lăng trụ

Hoạt cảnh mô tả vài dạng lăng trụ, từ loại chung nhất đến chuyên biệt.

Nets of a cuboid (exercises)

This animation demonstrates the different nets of a cuboid and includes a game.

Phân loại hình khối

Hoạt họa này thể hiện các nhóm hình khối khác nhau qua các ví dụ.

Ratio of volumes of similar solids

This 3D scene explains the correlation between the ratio of similarity and the ratio of volume of geometric solids.

Volume and surface area (exercise)

An exercise about the volume and surface area of solids generated from a ´base cube´.

Xúc xắc

Xúc xắc thông thường có thể được sử dụng để giải các bài tập thống kê và xác suất.

Added to your cart.