Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Connective tissues

Connective tissues

Connective tissues include loose and dense connective tissues, adipose tissue, blood, tendon and bone tissue.

Sinh học

Từ khoá

mô liên kết, mô liên kết hỗ trợ, mô máu, mô sụn, mô xương, máu, gân, mô mỡ trắng, dense connective tissue, loose, xương, mô, sụn hyaline, ma trận ngoại bào, bộ xương, mập, xương sụn, sợi collagen, sợi đàn hồi, tế bào mastocyte, tế bào mỡ, tế bào bạch cầu, hồng cầu, tiểu cầu, xương rồng, nhân loại, sinh học

Các mục liên quan

Các lớp của da; xúc giác

Da là lớp mềm bao bọc cơ thể của chúng ta, ba lớp của nó là biểu bì, lớp bì và lớp mỡ dưới da.

Bones of the lower limbs

Bones of the lower limbs are connected to the trunk by the pelvis.

Cơ thể người bao gồm những gì?

Cảnh này trình bày các thành phần cơ bản của cơ thể người.

Cấu trúc của các cơ xương

Hình ảnh này minh họa cấu trúc phân tử vi mô và cơ chế của cơ.

Cấu trúc xương

Bài học giải thích cấu trúc và chức năng của xương

Các loại khớp hoạt dịch

Khớp hoạt dịch có thể được phân loại theo hướng di chuyển của chúng.

Hệ thần kinh

Hệ thần kinh trung ương bao gồm não và tủy sống, hệ thần kinh ngoại biên bao gồm các dây thần kinh và hạch.

Khung xương người

Cấu trúc nâng đỡ các bộ phận bên trong cơ thể con người, nơi các cơ xương được gắn liền.

Levels of biological organisation

This animation presents levels of biological organisation from the level of the individual organism to the level of cells.

Mạch máu

Có ba loại mạch máu chính trong cơ thể người, đó là động mạch, tĩnh mạch và mao mạch.

Máu của con người

Máu gồm các huyết tương và tế bào máu.

Răng của con người

Con người có 4 loại răng: răng cửa, răng nanh, răng hàm bé và răng hàm lớn.

Tế bào động vật và thực vật, bào quan

Tế bào nhân chuẩn chứa một số bào quan.

Tooth brushing

Careful tooth brushing is an important part of oral hygiene.

Types of bone articulations

Human bones are joined together by cartilaginous or synovial joints, sutures or they can fuse together.

Xương chi trên

Các xương chi trên cấu thành nên đai vai và hai cánh tay.

Xương lồng ngực

Xương sườn, xương ức và cột sống cấu thành nên bộ xương lồng ngực.

Các loại mô cơ

Có ba loại mô cơ trong cơ thể người, đó là cơ trơn, cơ xương và cơ tim.

Nơ-ron và mô thần kinh

Nơ-ron là loại tế bào có chức năng truyền tín hiệu điện.

Types of surface epithelium

Surface epithelia cover the external and internal surfaces of the body.

Added to your cart.