Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Conic solids

Conic solids

This animation demonstrates various types of cones and pyramids.

Toán học

Từ khoá

hình nón, kim tự tháp, hình nón cụt, hình nón xiên, hình nón tròn thẳng, đối mặt, hàng đầu, bề mặt bên, vòng tròng cơ sở, hình học không gian, hình học, toán học

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Đường conic

Đường conic là một đường cong trên một mặt phẳng được tạo ra khi một hình nón tròn đứng bị cắt bởi một mặt phẳng.

Császár polyhedron

The Császár polyhedron is a nonconvex polyhedron with 14 triangular faces.

Chu vi, diện tích, diện tích bề mặt và thể tích

Hình ảnh này trình bày công thức tính chu vi và diện tích của các hình học cũng như diện tích bề mặt và thể tích của các hình khối.

Grouping of solids 1

This animation demonstrates various groups of solids through examples.

Hình cầu

Một hình cầu là tập hợp các điểm có cùng một khoảng cách đến một điểm nhất định trong không gian.

Hình trụ

Hình ảnh này minh họa các khối hình trụ khác nhau cũng như các mặt bên của chúng.

Khối đa diện đều Platon

Hình ảnh này minh họa năm khối ba chiều đều (hoặc khối Platon), khối phổ biến nhất là khối lập phương.

Phân loại hình khối

Hoạt họa này thể hiện các nhóm hình khối khác nhau qua các ví dụ.

Ratio of volumes of similar solids

This 3D scene explains the correlation between the ratio of similarity and the ratio of volume of geometric solids.

Szilassi polyhedron

This special concave polyhedron was named after a Hungarian mathematician.

Solids of revolution (rectangle)

Rotating a rectangle around its axes of symmetry or around its sides results in solids of revolution.

Grouping of solids 2

This animation demonstrates various groups of solids through examples.

Grouping of solids 3

This animation demonstrates various groups of solids through examples.

Grouping of solids 4

This animation demonstrates various groups of solids through examples.

Added to your cart.