Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Colosseum (Rome, thế kỷ thứ 1)

Colosseum (Rome, thế kỷ thứ 1)

Đấu trường hùng vĩ và nổi tiếng nhất của Rome đã được xây dựng vào thế kỷ 1.

Lịch sử

Từ khoá

Đấu trường La Mã, giảng đường, La Mã, Római Birodalom, trận chiến động vật, đấu sĩ, đấu trường, trò chơi xiếc, tòa nhà, dinh thự, Vespasian, Titus, Domitian, Nero, vòm cung, sự giải trí, sơ đồ tầng elip, khán phòng, Flavian Amphitheatre, cổ xưa, đàn áp Kitô hữu, hoàng đế, thời kỳ hoàng gia, lịch sử

Các mục liên quan

Các câu hỏi

 • Thuật ngữ khán đài vòng cung có nghĩa là gì?
 • Đấu trường Colosseum nằm ở đâu?
 • Khán đài vòng cung nổi tiếng nhất thế giới được xây dựng ở đế chế cổ đại nào?
 • Colosseum bắt đầu được xây dựng ở triều đại của hoàng đế nào?
 • Bức tượng từng được đặt ở trước Colosseum là của ai?
 • Colosseum được khánh thành vào năm nào?
 • Tên cũ của công trình này là gì?
 • Công trình này được đặt tên lại vào thời Trung Cổ theo bức tượng của hoàng đế nào?
 • Chiều dài của công trình là bao nhiêu?
 • Công trình này chứa được khoảng bao nhiêu khán giả?
 • Các đấu sĩ là ai?
 • Câu chào của các đấu sĩ khi vào đấu trường ('Ave, Caesar, morituri te salutant') có nghĩa là gì?
 • Cụm từ sau đây có nghĩa là gì? "Panem et circenses"
 • Câu nói sau đây đúng hay sai? Trong Colosseum có tổ chức những trận hải chiến mô phỏng.
 • Công trình này có chiều cao bao nhiêu?
 • Đấu sĩ (khởi nghĩa) nổi tiếng nhất trong lịch sử là ai?
 • Khi hoàng đế chỉ ngón tay cái xuống đất, đấu sĩ thua cuộc sẽ bị làm sao?
 • Câu nói sau đây đúng hay sai? Có cả các đấu sĩ nữ chiến đấu trong Colosseum.
 • Có đúng là nhiều tín đồ đạo Cơ Đốc đã thiệt mạng trong Colosseum không?
 • Câu nói sau đây đúng hay sai? Các đấu sĩ không bao giờ được thả tự do.
 • Khi Hoàng Đế chỉ ngón tay cái lên trời, đấu sĩ thua cuộc sẽ bị làm sao?

Các cảnh

Các mục liên quan

Đấu sĩ La Mã (thế kỷ thứ 2)

Đấu sĩ là những chiến binh phải chiến đấu với nhau hoặc với thú hoang để giải trí cho khán giả trong các đấu trường La Mã thời cổ đại.

Pula Arena (Pula, 1st century)

The Pula Arena, located in present-day Croatia, was one of the largest Roman amphitheatres in the Antiquity.

Circus Maximus (Rome)

The ancient Roman arena became well-known for the chariot races held here.

Ancient Roman aqueduct and road

The excellent road and aqueduct system covering the whole empire reflects well the development of the Roman civilisation.

Ancient Roman military camp

As the Roman Empire expanded, military camps were established on the newly conquered territories.

Ancient Roman senator with his wife

Senators, being members of the highest social class of ancient Rome, wore togas with purple edges.

Ancient Roman siege engines

Ancient Roman conquerors had effective siege engines developed for attacking fortifications.

Ara Pacis Augustae (Rome, 1st century BC)

The Altar of Peace, commissioned during the reign of Augustus, was one of the most important works of ancient Roman art.

Arch of Titus (Rome, 1st century)

The Arch of Triumph was built at the entrance of the Forum Romanum, to commemorate Emperor Titus’ victory in the Siege of Jerusalem.

Baths of Caracalla (Rome, 3rd century)

The magnificent bath complex of the Roman Emperor was built in the 3rd century AD.

Diocletian's Palace (Split, Croatia)

The fortress-like palace was built by Roman Emperor Diocletian on the coast near his home town.

Late Roman soldier (4th century)

The prosperity of the eastern part of the Roman Empire started in the early 4th century, during the reign of Emperor Constantine.

Leaning Tower of Pisa (14th century)

The medieval bell tower of the Cathedral of Pisa is the most famous leaning tower of the world.

Leonardo da Vinci’s workshop (Florence, 16th century)

Visit the workshop of the Renaissance polymath and his most influential inventions and works of art.

Pantheon (Rome, 2nd century)

The ´Temple of all gods´ was built during the reign of the Roman Emperor Hadrian.

Provinces and settlements of Ancient Rome

This animation presents the history of Ancient Rome throughout the centuries.

Teatro Olimpico (Vicenza, 16th century)

The first indoor theatre in modern history to be constructed according to the theatre-building codes of Antiquity was inaugurated in 1585.

Theatre of Pompey (Rome, 1st c. BC)

The building commissioned by Pompey the Great was the first permanent theatre in Ancient Rome.

Wonders of the Ancient World

Today only one of the Wonders of the Ancient World is still intact: the Pyramids of Giza.

Ancient Roman domus

Wealthy citizens in ancient Rome owned large houses with varied layouts of several rooms.

Roman soldier (1st century BC)

Mercenaries of the ancient Roman army were well-trained and well equipped with the most up-to-date weapons.

Added to your cart.