Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Colonisation and decolonisation

Colonisation and decolonisation

The colonising powers´ colours were wiped off the map by the nations fighting to regain their independence.

Lịch sử

Từ khoá

giải quyết, thuộc địa, độc lập, bị áp bức, quyền tự trị, xã hội, tiểu bang, bản đồ thế giới, Trái đất, countries, biên giới, Quả địa cầu, lịch sử, bản đồ, lịch sử hiện đại, kiến thức bản đồ

Các mục liên quan

European colonisation of the Americas (up to 1763)

Several European countries joined the conquest of the New World, making America a colourful continent.

Các quốc gia châu Phi

Tìm hiểu về vị trí địa lý, các thành phố thủ đô và cờ của các quốc gia châu Phi thông qua các bài tập ở ba mức độ khó khác nhau.

Các quốc gia trên thế giới

Tìm hiểu về vị trí địa lý, thủ đô và cờ của các quốc gia trên thế giới qua các bài tập với ba cấp độ khó.

Các tiểu bang và thành phố của Hoa Kỳ

Hình ảnh này mô tả các tiểu bang và các thành phố lớn nhất của Hoa Kỳ.

Conquistador (16th century)

Spanish conquerors owed their success to their armour and firearms.

Forms of government and official state languages

The animation shows the forms of government and official languages of the world´s countries.

German soldier (World War I)

German sordiers in the First World War were well trained and used modern weapons.

Lịch sử di cư của con người

Di cư với dân số lớn đã bắt đầu từ thời Cổ đại.

Modern empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Những cuộc phát kiến địa lí (thế kỷ 15–17)

Những cuộc phát kiến địa lí huyền thoại vào đầu thời kỳ Hiện đại không chỉ lập lại bản đồ mà còn có những tác động thật sự đa dạng.

Những thông tin địa lý thú vị - Địa lý xã hội

Hình ảnh này thể hiện một số thông tin thú vị trong địa lý xã hội.

Santa Maria (15th century)

Christopher Columbus' three-masted carrack, the Santa Maria was the flagship of his first, landmark voyage.

Stonehenge (Great Britain, Bronze Age)

The world famous monument in England still poses mysteries for archaeologist.

The Channel Tunnel

The Channel Tunnel is a 50.5 km long railway tunnel between the United Kingdom and France, beneath the English Channel.

The Statue of Liberty (New York)

The statue was donated by the French to the USA for the centenary of gaining independence.

The Victorian era

The scene depicts the extremities of the Victorian era, presenting the throne room and a workhouse.

Added to your cart.