Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Coenzyme A

Coenzyme A

An acyl-carrier coenzyme taking part in both anabolic and catabolic processes.

Sinh học

Keywords

Coenzyme A, nhóm acetyl, carrier coenzyme, chu trình axit citric, quá trính trao đổi chất, dị hóa, quá trính dị hóa, hóa sinh, hóa học, sinh học

Bổ sung liên quan

Scenes

Bổ sung liên quan

Vi khuẩn có kích thước bao nhiêu?

Bài học này trình bày cấu trúc và phân loại vi khuẩn và vai trò của chúng trong cuộc sống...

Added to your cart.