Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Code of Hammurabi

The Code of Hammurabi is the emblem of the Mesopotamian civilisation; it contains 282 laws carved into a basalt stele.

Nghệ thuật tạo hình

Từ khoá

Hammurabi, bộ luật, bia đá, Lưỡng Hà, Babylon, đế quốc Akkad, kịch bản chữ hình nêm, Đế quốc Babylon, pháp luật, đúng, khảo cổ học, phán quyết, nhà vua, tôn giáo, đế chế, cái thước, Cận Đông cổ đại, tiểu bang, Susa, Bảo tàng, cổ xưa, Text memorial, đá bazan, cứu trợ, Thượng Đế, lịch sử, xã hội, viết

Các mục liên quan

Added to your cart.