Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Clothing in ancient Egypt

Clothing in ancient Egypt

Inhabitants of ancient Egypt wore characteristic clothes and jewellery.

Nghệ thuật tạo hình

Từ khoá

Ai Cập, quần áo, trang sức, nước hoa, phong cách sống, văn hóa, cổ xưa

Các mục liên quan

Egyptian Pharaoh and his wife (2nd millennium BC)

Egyptian Pharaohs were respected as gods, they were lords of life and death.

Ancient Egyptian deities

Ancient Egyptians worshipped a large number of gods and goddesses.

Ancient Egyptian house

An average Egyptian dwelling consisted of regularly arranged rooms.

Ancient Egyptian sailing boat

The river and marine sailing boats of ancient Egypt were one-masted, oared boats

Clothing (Western Europe, 1920s)

Clothing reflects the lifestyle and culture of the region´s inhabitants.

Clothing (Western Europe, 19th century)

Clothing reflects the lifestyle and culture of the region's inhabitants.

Clothing (Western Europe, 5-10th century)

Clothing reflects the lifestyle and culture of the region's inhabitants.

Clothing of Barbarians (5th century)

Clothing reflects the lifestyle and culture of the given era and region.

Kim tự tháp Ai Cập (Giza, thế kỷ 26 trước Công Nguyên)

Thành Phố Người Chết Giza là kỳ quan Cổ Đại duy nhất còn nguyên vẹn.

Nông nghiệp thời cổ đại ở Thung Lũng sông Nile

Ai Cập cổ đại được gọi là "món quà của sông Nile", vì con sông này có vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền văn minh Ai Cập.

Pyramid of Djoser (Saqqara, 27th century BC)

The step pyramid, built in the 27th century BC, was the first pyramid in Egypt.

Rosetta Stone

The Rosetta Stone helped to solve the mystery of hieroglyphics.

The battle of Megiddo

Pharaoh Thutmose III defeated the rebellious coalition of Canaanite vassal states led by the king of Kadesh.

Trại của người Bedouin

Lối sống bán du mục của người Bedouin được điều chỉnh để thích nghi với điều kiện khí hậu và môi trường sa mạc.

Ancient Athenian citizen with his wife

The Athenian democracy was built on the community of citizens with full rights.

Ancient Roman senator with his wife

Senators, being members of the highest social class of ancient Rome, wore togas with purple edges.

Clothing (21st century)

Clothing reflects the lifestyle and culture of the region's inhabitants.

Battle of Kadesh (1285 BC)

The outcome of one of the greatest battles in the history of the ancient East (fought by the Egyptians and Hittites) was indecisive.

Tutankhamun’s tomb (14th century BC)

One of the greatest archaeological finds of the 20th century was the tomb of the Egyptian pharaoh.

Added to your cart.