Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Clothing (Western Europe, 1980s)

Clothing (Western Europe, 1980s)

Clothing reflects the lifestyle and culture of the region's inhabitants.

Nghệ thuật tạo hình

Từ khoá

quần áo, phong cách sống, Năm 1980, jeans, Áo thun, Tây Âu, hiện đại, retro, sàn nhảy

Các mục liên quan

Construction of a panel building

Buildings constructed of prefabricated concrete blocks were widespread in the former Socialist countries.

B-2 Spirit (USA, 1989)

The B-2 Spirit heavy stealth bomber was deployed in the Balkan war, Afghanistan and Iraq.

Added to your cart.